O nás

Ondřej Podstavek: „Začal jsem hospodařit v roce 1993 v Šachově – doslova s jednou kravkou a na několika hektarech půdy. Statek jsem rozšiřoval pronájmem i koupí půdy a zvětšováním stáda dojnic. V roce 2001 jsem získal certifikát na ekohospodaření a 2003 jsem s rodinou přesídlil na samotu Bozetice. Několik let nám trvalo zrekonstruovat historické budovy statku a chléva s kravínem, zkulturnit dvůr, pořídit moderní techniku na pole, vybudovat mléčnici a místnost pro prodej ze dvora. Snažím se udržovat rovnováhu mezi rostlinnou a živočišnou produkcí, protože to tak dělali moji předci. Staráme se o 35 dojnic, které se pasou od jara do podzimu i s telaty venku, máme je pojmenované. Na chov dojnic navazuje pastevní odchov býků pro biomaso, ekochov slepic pro biovajíčka a malochov bioprasat. Na 100 hektarech pěstujeme široký sortiment obilnin a zelená krmiva. Poměr orné půdy a luk s pastvinami máme vyrovnaný, to má málo ekosedláků. Pěstujeme také biozeleninu, biobrambory a biobylinky. Všechno si u nás lidé mohou koupit za dvora. Nepracuji v zemědělství kvůli penězům a dotacím. Dělám tu práci proto, že mne baví, a k tomu vedu děti i vnoučata.“